Acasa Ajutor Termeni și Condiții - Articole interzise

Articole interzise


Noi suntem aici pentru a vă ajuta, dar în cele din urmă dumneavoastră sunteți răspunzători ca vânzarea sau cumpărarea unor articole prin intermediul site-ului nostru să fie permisă și neîngrădită de vreo prevedere legală.

Am anexat aici o lista cu articolele interzise de lege. Va atragem atenția că lista nu este completă și că se actualizeaza din timp în timp.

Articolele listate mai jos nu pot face obiectul anunțurilor noastre:
1. orice articol care este interzis sau strict reglementat de lege. Aceste articole includ, fără a se limita la: arme de foc, muniție, artilerie; artificii sau dispozitive pirotehnice; otrăvuri, narcotice, steroizi sau alte substanțe aflate sub control (exemplu: cele eliberate pe bază de prescripție medicală); articole radioactive, flori de mină.
2. articole care pot fi deținute numai de Guvern;
3. ființe omenesti sau părți ale corpului uman;
4. bunuri furate sau provenite din infractiuni;
5. bani și ștampile false;
6. acțiuni, obligațiuni, alte valori mobiliare cât și hârtii de valoare;
7. valută (cu excepția celor numismatice);
8. echipament electronic și alte dispozitive tehnice speciale a căror vânzare sau posesie este ilegală ori se afla sub reglementari severe;
9. documente guvernamentale de identificare oficială sau alte permise;
10. orice altfel de articol care incalcă legea sau morala.
11. Articole potențial ilegale care pot încălca drepturi de autor, drepturi conferite de mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
Acestea pot fi prohibite în anumite condiții:
– drepturi de autor, mărci comerciale, licențe, brevete sau alte drepturi exclusive;
– jocuri pe computer;
– drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt produs protejat de asemenea drepturi;
– software pentru PC-uri.
12. orice drog, inclusiv drogurile de risc sau drogurile de mare risc, plante, substanțe, preparate stupefiante sau psihotrope a căror cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, prepaaflayrare, transformare, oferire, punere în vânzare, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația sunt interzise prin lege sau sunt supuse unor reglementări speciale.
13. credit pentru reîncărcarea cartelelor de telefonie mobilă

Acordați atenție articolelor promoționale ce nu pot fi vândute înainte de lansarea oficială către public. Prin lansarea către public înțelegem distribuția comercială autorizată a acestor produse. Nu aveți voie sa vindeți produse contrafăcute și produse “pirat”.

Mențiuni legale privind articole purtătoare de drepturi de autor:
Utilizarea acestui site presupune acceptarea de către toți utilizatorii site-ului a obligației de a nu aduce nicio atingere în niciun mod drepturilor de autor ale unor terțe persoane, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
În consecință, utilizarea acestui site presupune acceptarea de către toți utilizatorii site-ului a obligației de a nu posta pe site anunțuri privind vânzarea oricăror bunuri obținute prin reproducerea integrală sau parțială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace și sub orice formă a operei, ori privind distribuirea operei care face obiectul dreptului de autor.
De asemenea, utilizarea acestui site presupune că toți utilizatorii site-ului declară expres că anunțurile postate pe site nu aduc nicio atingere în niciun mod drepturilor de autor ale unor terțe persoane, iar administratorul site-ului nu are nicio responsabilitate pentru încălcarea în orice mod a acestor drepturi de către utilizatorii site-ului.

Potrivit art. 139 ind. 6 alin. (6) din Legea nr. 285/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996, “închirierea de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum și oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunțuri publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 RON la 30.000 RON.”
Încălcarea în orice mod a obligațiilor mai sus menționate de către oricare dintre utilizatorii site-ului atrage de îndată dreptul administratorului site-ului de a restricționa accesul respectivilor utilizatori pe site, precum și obligația respectivilor utilizatori de a înceta de îndată utilizarea în orice mod a site-ului.
Articolele îndoielnice pot fi listate în anumite condiții legale: ex. Licențe, permise etc.
Dacă puneți în vânzare un articol noi înțelegem că sunteți autorizați să îl vindeți. Deci dumneavoastră sunteți în ultimă instanță responsabili să vă asigurați că aveți toate acreditările necesare.

Politica privind încălcarea regulilor
În cazul în care: (a) Dvs. încălcați Termenii si Condițiile noastre.
Emitem un avertisment daca sunteți la prima încălcare a regulamentului.
Vă suspendăm temporar pentru 7 de zile dacă sunteți la a doua încălcare a regulamentului
Vă anulam calitatea de membru și vă refuzăm serviciile noastre dacă ați încălcat regulamentele de trei ori.
Noi vă putem suspenda temporar sau anula calitatea de membru după ce am analizat toate comentariile sau obiecțiile Dvs.

Putem amenda aceasta politică oricând prin afișarea termenilor respectivi pe site-ul nostru.